pool contentimage jpg

Aktuelle satser 2015

Dagpenge under sygdom

Pr. uge......................4135,00 kr.
Pr. time…………….  111,76 kr.

Fritvalgskontoen

Pr. 1. marts 2015 skal arbejdsgiveren indbetale 5,7 % til dækning af fritvalgskonto og S/H betaling for svende 
og 1,7 % for lærlinge.
 

Tilskadekomst på arbejdspladsen

Ved tilskadekomst under arbejde for firmaet, betales medarbejderne i indtil 5 uger med samme løn, som du kunne have oppebåret, såfremt du ikke var kommet tilskade.

Efter 5 ugers fravær yder arbejdsgiveren i yderligere 4 uger fuld løn eksklusive genetillæg.NB. Ovennævnte kan variere afhængig af, hvilket overenskomstområde du arbejder under. Kontakt afdelingen, hvis du er i tvivl!

Betaling på barns første sygedag

Der gives frihed til pasning af syge børn/barn under 14 år på barnets første sygedag. Frihed gives også til ansatte under uddannelse. Betalingen for denne, ydes med sygedagpengebetaling, dog højest med mindstebetalingen for denne dag. For medarbejdere med 9 mdr. ancinnitet ydes fuld løn, under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger.

Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag.

Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet frihed, reglen vedrører børn under 14 år.

Arbejdsmarkedspension

Det samlede bidrag til Industripension er i alt 12,0%.
Af den A-skattepligtige lønindkomst skal arbejdsgiveren betale 8,0% og lønmodtageren 4,0%

Det samlede bidrag Pension Danmark er i alt 12%.
Arbejdsgiveren skal betale 8,0% og lønmodtageren 4,0%

Værnefodtøj

Pr. 1. marts 2014 - satse på værnefodtøj i henhold til DI/CO-overenskomsten

Sats I........................423,00 kr.
Sats II...................... 703,00 kr.
Sats III......................824,00 kr.

Lærlingelønninger

For lærlinge, er mindstebetalingen uden lokale tillæg pr. 1. marts 2014:

Sats:
1. 0-1 år...............65,45 kr.
2. 1-2 år...............74,20 kr.
3. 2-3 år...............79,70 kr.
4. 3-4 år...............92,20 kr.
5. Over 4 år.......111,85 kr.

 

Betaling for svejsepas og efterfølgende certifikater

Såfremt du har gået uafbrudt ledig i 2 mdr. og er i dagpengeperioden, kan du efter ansøgning få refunderet op til 400,00 kr pr. kalenderår ved aflæggelse af svejsepas/certifikat af afdelingen.


Skattefrie Diæter 2015 

Ved rejse i Danmark og udlandet 471,00 pr. døgn.

Skattefri logiudgift 2015

Der kan udbetales en skattefri godtgørelse
for udokumenterede logiudgifter på 202,00 pr. døgn

Skattefri Befordringsgodtgørelse 2015

Kørselsgodtgørelse for benyttelse af
eget motorkøretøj:
Kørsel i bil indtil:
20.000 km...............pr. km 3,70 kr.
Kørsel i bil udover:
20.000 km ..............pr. km 2,05 kr.
Kørsel på motorcykel
Satsen som for bil

NB: 20.000 km-grænsen gælder for
den enkelte arbejdsgiver!
 

 
Dansk Metal er fagforeningen for mennesker med mekanisk, teknisk, elektronisk eller informationsteknologisk forståelse